×

پشتیبانی

1 پشتیبانی از طریق تماس تلفنی
2 پشتیبانی از طریق فرم تماس با ما
3 پشتیبانی نمایندگی ها

پارسی پست اپراتور دوم پستی کشور

ساعت کاری دفتر مرکزی

شنبه تا چهارشنبه - 7 تا 16:30

رمز خود را فراموش کرده اید ؟

خدمات پست بین الملل

خدماتی که مبدا و یا مقصد مرسولات یکی از سایر کشورها می باشد که شامل:

 

 

شرکت های همکار درارایه خدمات بین الملل وتعرفه آنها:

الف: تعرفه خدمات شرکت سامان سریع :

  • تعهد زمانی قبول تا توزیع
  • کشورهای تحت پوشش

 

ب: تعرفه خدمات شرکت آتا بندرعباس:

-تعهد زمانی قبول تا توزیع:

کشورهای تحت پوشش:

 

پ: تعرفه خدمات شرکت ماهکس:

-تعهدزمانی قبول تا توزیع:

- کشورهای تحت پوشش:

 

 

ت:تعرفه خدمات شرکت ایرمان(خادم لجستیک)

  • تعهد زمانی قبول تا توزیع:
  • کشورهای تحت پوشش:
بالا