نمایندگی کردستان

  • مدیر نمایندگی:آقای آزاد دیوان بیگی
  • آدرس دفتر:سنندج - ابتدای بلوار شهید شبلی - روبروی بنیاد شهید - ط4
  • شماره تماس:06619713917
  • ایمیل:Sanandaj@parsipost.com
  • لوکیشن:کلیک کنید